O nás

Od nášho vzniku v roku 2009 budujeme spolupráce, ktorých základným pilierom je dôvera. Dynamický rozvoj spoločnosti potvrdzuje jej aktívne pôsobenie na 3 trhoch - okrem Slovenska, aj v Českej republike a v Srbsku.

Zárukou servisného zabezpečenia našich strojov a podpory pracovníkov na stavbách je technické a technologické zázemie v Opave.

Na spoluprácu sa teší náš tím a Ing. Vlastimil Chebeň, PhD.

https://geart.sk/wp-content/uploads/2021/04/podpis.png
Od nášho vzniku v roku 2009 budujeme spolupráce, ktorých základným pilierom je dôvera. Dynamický rozvoj spoločnosti potvrdzuje jej aktívne pôsobenie na 3 trhoch - okrem Slovenska, aj v Českej republike a v Srbsku.

Zárukou servisného zabezpečenia našich strojov a podpory pracovníkov na stavbách je technické a technologické zázemie v Opave.

Na spoluprácu sa teší náš tím a Ing. Vlastimil Chebeň, PhD.

https://geart.sk/wp-content/uploads/2021/04/podpis.png
logo8
logo7
logo6
logo5
logo4

Meníme Vašu
víziu na skutočnosť

Geart vedie rešpektovaný odborník Ing. Vlastimil Chebeň, PhD. Dynamický rozvoj spoločnosti s rozširujúcim sa záberom činností
si vyžaduje stabilný tím pripravený plniť tie najnáročnejšie požiadavky partnerov a profesionálne riešenie zadaných úloh. Pracujeme v tímoch zložených zo stavebných odborníkov – inžiniérov, technikov a spoľahlivých pracovníkov s bohatými teoretickými vedomosťami a niekoľkoročnými skúsenosťami.

Stabilita

Posledných 5 rokov naša spoločnosť stabilne rástla 30 – 40 % medziročným rastom tržieb, ktorý z nás spravil významného hráča nielen na slovenskom, ale aj českom trhu zakladania stavieb. Kumulatívny objem tržieb za rok 2020 predstavoval 3,9 mil. €. Za tento významný rast vďačíme nášmu stabilnému tímu odborníkov. Náš tím je nastavený na profesionálne plnenie aj tých najnáročnejších požiadaviek a promptné riešenie zadaných úloh.

Komplexnosť

OD ŠTÚDIE PO REALIZÁCIU

Každá spolupráca je založená na individuálnom prístupe, vzájomnej dôvere a výbornej znalosti trhu. Dokážeme zabezpečiť komplexný proces od štúdie cez návrh technického riešenia až po realizačnú dokumentáciu.

Bezpečnosť

NA PRVOM MIESTE

Hlavným cieľom spoločnosti je každoročne dosahovať pracovný rekord bez úrazov, eliminovať zranenia pracovníkov a straty na majetku.

Hore