Geotechnika, projektovanie a konzultačná činnosť

Projektovanie oporných konštrukcií

železobetónové, vystužené oporné konštrukcie (vystužená zemina), klincované svahy, gabionové konštrukcie, alebo akákoľvek požiadavka na kombinované konštrukcie za učelom ich optimalizácie a racionalizácie

Projektovanie špeciálneho zakladania

piloty, mikropiloty, zemné kotvy, injektáže

Projektovanie stavebných jám

štetovnicové, mikropilotove, pilotové, podzemné steny

Projektovanie odvodnenia

stavebných jám a svahov

Projektovanie sanácii

zosuvov a stabilizácia potencialne zosuvných uzemí

Matematické modelovanie

geotechnických problémov vo výkonnom geotechnickom softvéri Plaxis

Expertízna činnosť

Hore