Projektovanie a realizácia špeciálneho zakladania
Odborné analýzy, štúdie a konzultačná činnosť v geotechnike