Úvod > VÝSKUM & VÝVOJ

VÝSKUM & VÝVOJ

Naša spoločnosť má osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Certifikát č. 2018/8353:2-26C0 

– realizácia geotechnického monitoringu – klasická inklinometria, automatizované sledovanie

svahových pohybov a meranie pórovych tlakov vody (piezometria) pomocou technológie TDR

– v súčasnosti máme podanú prihlášku na Úrade priemyselného vlastníctva na priemyselný vzor pre túto inovatívnu technológiu