Špeciálne zakladanie
Úvod > Špeciálne zakladanie > Veľkopriemerové pilóty

Veľkopriemerové pilóty

Vŕtané pilóty môžu byť použité pre zakladanie, zabezpečenie stavebných jám ako aj zabezpečenie svahov.

Použitím vhodného vrtného náradia je táto technológia použiteľná skoro v každej geológii.

VŔTANÉ PILÓTY

  • PRIEMER PILÓT 620mm a 880mm, dĺžka do 21m
  • Možnosť realizácie aj v miestach s obmedzeným prístupom a nízkou svetlou výškou (2,5 až 3m)

VEĽKOPRIEMEROVÁ VRTNÁ SÚPRAVA DELMAG RH10

CFA SYSTÉM

  • CFA – ContinousFlightAugerpiles, Pilóty zhotovené kontinuálnym vŕtaním a betónovaním
  • PRIEMER PILÓT 620mm, 880mm, 1200mm až 1500mm, dĺžka až do 25m

VEĽKOPRIEMROVÁ VRTNÁ SÚPRAVA DELMAG RH25

velkopriemer2