Špeciálne zakladanie
Úvod > Špeciálne zakladanie > TRM Pilóty

TRM Pilóty

LIATINOVÉ PREDRÁŽANÉ PILÓTY – Liatinové rúry s uzavretým dnom sa barania do zeminy. Zhotovujú sa ako injektované/neinjektované.

Pri injektovaných sa cez pozdĺžne otvory v blízkosti dna vtĺača cementová suspenzia, ktorá zmenšuje odpory na plášti počas zahlbovania, roztláča zeminu do strán a po zatvrdnutí vytvára dobré podmienky na prenášanie zaťaženia plášťom i pätou.

  • Vonkajšie priemery 118 až 170 mm s hrúbkou stien 7,5 až 10,6mm. Dĺžka jednotlivých rúr 5m – jednoduché spájanie na požadovanú dĺžku cez zosilnené hrdlá
  • Až 350bm pilót/deň
trm-pict