Špeciálne zakladanie
Úvod > Špeciálne zakladanie > Mikropilóty

Mikropilóty

MIKROPILÓTY sú vystrojené ocelovými bezšvými trubkami priemeru väčšinou okolo 100 mm alebo tyčami z vysokopevnostnej ocele priemeru cca do 60 mm (GEWI, IBO, ISCHEBECK, TITAN apod.), zapustené do vrtu max. priemeru do 200 mm, zainjektované v koreňovej časti do horniny cementovou zmesou. Pre ich zhotovenie postačia málo priemerové vrtné súpravy, vhodné pri rekonštrukciách objektov z ťažko prístupných miest. Používajú sa v geologickom prostredí, kde by sa len obtiažne vŕtali veľkopriemerové pilóty, v podzemnom staviteľstve potom pri vystužovaní hornín (tzv. ochranné dáždniky), pri podchycovaní pôvodných základov a stavebných konštrukcií, vo vnútorných priestoroch budov alebo pod mosty a pod.

  • Priemery vrtov 89 – 194 mm
    Menovité priemery použitých oceľových tyčí 32 až 63,5 mm
  • Realizácia Pilót  s jednoduchou alebo dvojitou ochranou proti korózii
Untitled-3