Špeciálne zakladanie

Kotvenie

INJEKTOVANÉ MIKROPILÓTY s oceľovým jadrom vyrobeným z tyčoviny, ktorá má po celej dĺžke za tepla vyvalcovaný robustný hrubý závit. Oceľové jadro je obalené cementovou injektážnou maltou, ktorá pôsobí ako ochrana proti korózii a zároveň prenáša aj zaťaženia do zeminy alebo horniny.

  • Priemery vrtov 89 – 194mm
    Menovité priemery použitých oceľových tyčí 32 až 63,5 mm
  • Realizácia Pilót  s jednoduchou alebo dvojitou ochranou proti korózii