Geotechnika
Úvod > Geotechnika > PROJEKTOVANIE & PORADENSTVO

PROJEKTOVANIE & PORADENSTVO

– projektovanie oporných konštrukcií – železobetónové, vystužené oporné konštrukcie

(vystužená zemina), klincované svahy, gabionové konštrukcie, alebo akákoľvek požiadavka na kombinované konštrukcie za účelom ich optimalizácie a racionalizácie

– projektovanie špeciálneho zakladania – piloty, mikropiloty, zemné kotvy, injektáže

– projektovanie stavebných jám – štetovnicové, mikropilotove, pilotove, podzemné steny

– projektovanie odvodnenia stavebných jám a svahov

– projektovanie sanácii zosuvov a stabilizácia potenciálne zosuvných území

– expertízna činnosť

– matematické modelovanie geotechnických problémov vo výkonnom geotechnickom softvéri Plaxis