Úvod > Referencie > Retail Park Mlynárce – obchodné centrum RETAIL “B“

Retail Park Mlynárce – obchodné centrum RETAIL “B“

8/2016

Stavba:
Retail Park Mlynárce – obchodné centrum RETAIL “B“

Projekcia a realizácia pilótových základov a základových hlavíc

Pilóty ø620mm – 44ks,Dĺ. celkom 157,5m
ŽB základové hlavice 44ks